محصولات پترو پالایش ماه برد

محصولات اصلی پالایشگاه، گاز مایع (LPG)، نفتا و گازوئیل می باشد که مقادیر تولید هر کدام در جدول زیر نشان داده شده است.

میزان سالانه تولید محصولات در پالایشگاه

 ردیف  نام محصول درصد  ظرفیت (بشکه در روز) 
۱ گاز مایع (LPG) ۵.۵ ۱۸۰
۲  نفتا ۶۴ ۱۶۰۰
۳ گازوئیل ۲۶ ۶۶۰